Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/31-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/31-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/31-12-2020 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (22η/2020)

361/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (22η/2020)
2. Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση & Παράταση Ισχύος Εγγυητικής  

362/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Έκδοση & Παράταση Ισχύος Εγγυητικής

 

Κοζάνη 4/1/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό