Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/20-10-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/20-10-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/20-10-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για απαγόρευση της κυκλοφορίας σε τμήμα της Επ.Ο.4 (Φλώρινα – Όρια Ν. Καστοριάς μέσω Βιτσίου), ΤΚ Δροσοπηγής – Όρια Ν. Καστοριάς

244/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την απαγόρευση της κυκλοφορίας του Επαρχιακού Οδικού τμήματος «Τ.Κ. Δροσοπηγής – όρια Π.Ε. Καστοριάς», μέσω Βιτσίου και στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε αυτό, μέχρι την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας.

 

Κοζάνη 21/10/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό