Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/10-2-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/10-2-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/10-2-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/10-2-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/10-2-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου

1/2022 Η Επιτροπή εξέλεξε κατά πλειοψηφία ως αντιπρόεδρο την κ.Ευφροσύνη Ντιό.
2. 2Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

2/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε       κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
3. 3Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9MW στη θέση ‘Βουνό’, Δ.Ε.Βεντζίου, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε.Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2)(ΠΕΤ: 2106548627).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS

3/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
4.
4Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Δύο (2) Φωτοβολταϊκά Πάρκα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 39,976 MW, στις θέσεις «Ποντινή 2+3» της Τ.Κ.Ποντινής, Δ.Ε.Βεντζίου, του Δ.Γρεβενών, της Π.Ε.Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2)(ΠΕΤ: 2105535120).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.

4/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5. 5Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,35 MW στο Ρέμα Ασπροποτάμου στις Δημοτικές Ενότητες Περιβολίου και Αβδέλλας του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) (ΠΕΤ: 2109617320).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: KALERO LIMITED.

5/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
6. 6Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ)  ¨Δεσπότης 1 & 2¨  ισχύος 554 MW στη θέση ‘ΦΕΛΛΙ’ της Δ. Ε. Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109617924).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: M STAR ΙΚΕ.

6/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
7.
7Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,5 MW, στη θέση «ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ» της Δημ. Ενότητας Κρυσταλλοπηγής του Δ. Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2111652927).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GREEKSTREAM ENERGY A.E.

7/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
8. 8Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, (Φ.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 55 MWp στη θέση ‘ΦΑΡΑΓΓΙ’ της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Π.Δ.Μ.». και συνοδά έργα διασύνδεσης.

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2110635725).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΤΕΙΧΙΟ ΙΚΕ.

8/2022 Απόσυρση
9. 9Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 50 MWp στη θέση ‘ΣΚΟΠΟΣ’ της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συνοδά έργα διασύνδεσης».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109625422).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΤΕΙΧΙΟ ΙΚΕ.

9/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

10.
10Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 16,52 MW στη θέση “Σκοπός” της Τ.Κ. Σκοπού της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δ. Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2111657629).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: MAXIMUS TERRA ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

10/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

11. 11Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταΐκός Σταθμός ισχύος 19,2 MW στη θέση “ΣΙΤΑΡΙΤΟΠΟΣ” Τ.Κ. Σιταριάς, Δ.Ε. Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, ΠΕ Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2110641327).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΜΕΛΛΙΑ ΙΙ Ι.Κ.Ε.

11/2022  

Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

12. 12Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,987 MW στη θέση “Κωσταράζι” της Τ.Κ. Κωσταραζίου, Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη του Δήμου Ορεστίδος, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2111674426).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ABO WIND HELLAS ΑΕ.

12/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
13.
13Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,987 MW στη θέση “Κωσταράζι” της Τ.Κ. Κωσταραζίου, Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη του Δήμου Ορεστίδος, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2111674525).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ABO WIND HELLAS ΑΕ.

13/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
14. 14Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 44 MW στη θέση ‘ΠΡΟΜΑΧΟΣ’, των Δ.Ε. Βιτσίου και Κορεστείων, του Δήμου Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2111654022).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GREEKSTREAM ENERGY A.E.

14/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
15. 15Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ε-έργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 55 MW στη θέση ‘ΤΣΟΥΜΑ ΦΟΥΡΛΟΥ’, των Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη και Κλεισούρας, των Δήμων Άργους Ορεστικού και Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2111656720).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GREEKSTREAM ENERGY A.E.

15/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
16.
16Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100 MW στη θέση ‘Βράχος Μικρή Πέτρα’, Δ.Ε. Βλάστης, Δημ. Υψηλάντη Μουρικίου & Πτολεμαΐδας, των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ:2108606225).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GAIACOMM ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

16/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
17. 17Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 150 MW και μέγιστης ισχύος 150 MW, στη θέση ‘ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ’, των Δ.Ε. Βλάστης, Μουρικίου του Δήμου Εορδαίας και Δημ. Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109616322).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: TEIXIO I.K.E.

17/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
18. 18Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,04 MW και συνοδά έργα στην θέση «Πιλαλίστρα», ΤΚ Κουμαριάς, ΔΕ Βέροιας, Δ. Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας, με συνοδά έργα στην ΔΕ Βέροιας, Δ. Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας της ΠΚΜ και στη ΔΕ Ελλησπόντου, Δ. Κοζάνης, ΠΕ Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 11ης, Α/Α 11) (ΠΕΤ: 2110631922).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΚΕ

18/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
19.
19Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 145 MW, στη θέση ‘ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ’, της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου και της Δ.Ε. Βλάστης του Δήμου Εορδαίας,  της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109616629).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: TEIXIO I.K.E.

19/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
20. 20Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 175MW, στη θέση “ΜΑΓΟΥΛΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ” της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2107585826).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.

20/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
21. 11Ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, (Φ.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 220 MWp στη θέση ‘Νέα Νικόπολη’ της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Π.Δ.Μ.». και συνοδά έργα διασύνδεσης

(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109627626).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΙΚΕ.

21/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη, 18/2/2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος