Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/27-3-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/27-3-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Β2Β) με Γάλλους και Γερμανούς στο πλαίσιο «SYNERGASIA” από 27 έως 28 Μαρτίου 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

709/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την τοποθέτηση συσκευών προστασίας από διαβρώσεις και άλατα του δικτύου νερού του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

710/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων νερού προς έκδοση άδειας εμπορίας

711/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού, στην 1η ανάβαση αυτοκινήτων Βελβεντού, που θα πραγματοποιηθεί   στις 13 & 14 Απριλίου 2019

712/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, στον αγώνα Εθνικών ομάδων Ανδρών Ελλάδας – Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί   στις 10 Απριλίου 2019

713/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας με τίτλο: «Η εκπαίδευση Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας : Οι φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο», με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Παν. Δυτικής Μακεδονίας, την περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτ. Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στην πόλη της Φλώρινας   

714/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 29/3/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ