Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (14-1-2021)

1η συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (14-1-2021)

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (14-1-2021)

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (14-1-2021)

Συνεδρίασε την Παρασκευή 14-1-2021 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Υλοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
  3. Ενημέρωση επί της διαδικασίας του απολογισμού έτους 2020
  4. Διάφορα Θέματα

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κασαπίδης ζήτησε από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες να γίνει άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι Περιφερειακές Ενότητες λόγω των πλημμυρών.

Επίσης ζήτησε να γίνει άμεση καταγραφή της Ακίνητης Περιουσίας ανά Περιφερειακή Ενότητα ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα αυτά προς όφελος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω επενδύσεων από επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καθώς και την κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία χώρων ΒΙ.ΠΕ και στρατηγικών κατευθύνσεων ώστε να συμπεριληφθούν στην ολοκληρωμένη πρόταση για το νέο χωροταξικό σχέδιο.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2021 και στη συνέχεια ο κ. Ευάγγελος Κουρίας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού ανέλυσε το ΠΔΕ της Περιφέρειας για κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα χωριστά τόσο για τα νέα έργα όσο και για τα συνεχιζόμενα έργα προηγουμένων ετών, παραθέτοντας στοιχεία προϋπολογιστικά, διάθεσης πιστώσεων και κατανομών για κάθε ένα έργο που υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνταξη και υποβολή απολογισμών για το έτος 2020.

 

 

 

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (14-1-2021)

Συνεδρίασε την Παρασκευή 14-1-2021 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

Υλοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ενημέρωση επί της διαδικασίας του απολογισμού έτους 2020

Διάφορα Θέματα

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κασαπίδης ζήτησε από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες να γίνει άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι Περιφερειακές Ενότητες λόγω των πλημμυρών.

Επίσης ζήτησε να γίνει άμεση καταγραφή της Ακίνητης Περιουσίας ανά Περιφερειακή Ενότητα ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα αυτά προς όφελος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω επενδύσεων από επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καθώς και την κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία χώρων ΒΙ.ΠΕ και στρατηγικών κατευθύνσεων ώστε να συμπεριληφθούν στην ολοκληρωμένη πρόταση για το νέο χωροταξικό σχέδιο.