Γεωγραφική Αρμοδιότητα

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πήρε διοικητικά τη σημερινή της μορφή με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”. Έκτοτε αποτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Τα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα.

Βάσει της απογραφής του 2011, ο πληθυσμός κατά τόπους είναι:

Περιοχή Μόνιμος Πληθυσμός Άρρενες Θήλεις Πυκνότητα SQKM
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 282120 141260 140860 29,85
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 149270 74610 74660 42,46
Δήμος Κοζάνης 70420 35340 35080 65,74
Δήμος Βοΐόυ 18510 9220 9290 18,37
Δήμος Εορδαίας 45450 22620 22830 64,12
Δήμος Σερβίων – Βελβεντού 14890 7430 7460 20,45
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 31490 16270 15220 13,75
Δήμος Γρεβενών 25620 13330 12290 13,78
Δήμος Δεσκάτης 5870 2940 2930 13,6
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 50280 25120 25160 29,23
Δήμος Καστοριάς 35830 17840 17990 46,94
Δήμος Νεστορίου 2630 1350 1280 4,27
Δήμος Ορεστίδος 11820 5930 5890 34,69
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 51080 25260 25820 26,54
Δήμος Φλώρινας 32620 15910 16710 39,8
Δήμος Αμυνταίου 16890 8570 8320 28,66
Δήμος Πρεσπών 1570 780 790 3,05

Προσωρινά στοιχεία απογραφής ΕΛΛΣΤΑΤ 2011