Ανοιχτός Προϋπολογισμός 2017

Προβολή Εσόδων/Εξόδων 2017


Έσοδα


 

 


Έξοδα


 

 

Ανοιχτός Προϋπολογισμός - ΠϊσωΠίσω