Ανοιχτός Προϋπολογισμός 2017

Προβολή Εσόδων/Εξόδων 2017


Έσοδα


Chart by Visualizer

 

Chart by Visualizer

 


Έξοδα


Chart by Visualizer

 

Chart by Visualizer

 

Ανοιχτός Προϋπολογισμός - ΠϊσωΠίσω