Ανοιχτός Προϋπολογισμός 2021

Προβολή Εσόδων/Εξόδων 2021


Έσοδα


Chart by Visualizer

 

Chart by Visualizer

 


Έξοδα


Chart by Visualizer

 

Chart by Visualizer

 

Ανοιχτός Προϋπολογισμός - ΠϊσωΠίσω