Ανοιχτός Προϋπολογισμός 2019

Προβολή Εσόδων/Εξόδων 2019


Έσοδα


Chart by Visualizer

 

Chart by Visualizer

 


Έξοδα


Chart by Visualizer

 

Chart by Visualizer

 

Ανοιχτός Προϋπολογισμός - ΠϊσωΠίσω