Ανοιχτός Προϋπολογισμός 2018 – Α Εξάμηνο

Προβολή Εσόδων/Εξόδων 2018 – Α Εξάμηνο


Έσοδα


Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Έξοδα


Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

 

Ανοιχτός Προϋπολογισμός - ΠίσωΠίσω