Ημερίδα – Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και επενδυτικές ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», την Τετάρτη 25 Μαΐου 11:00 – 14:00

Ημερίδα - Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και επενδυτικές ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», την Τετάρτη 25 Μαΐου 11:00 - 14:00 στην Αίθουσα Κων/νος Καραμανλή στη ΖΕΠ - Κοζάνη (Πρόσκληση2)

Ημερίδα – Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και επενδυτικές ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», την Τετάρτη 25 Μαΐου 11:00 – 14:00 στην Αίθουσα Κων/νος Καραμανλή στη ΖΕΠ – Κοζάνη

Ημερίδα – Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και επενδυτικές ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», την Τετάρτη 25 Μαΐου 11:00 – 14:00

Πρόγραμμα

Α’ Μέρος

11:15-11:35

Εμπειρία και καλές πρακτικές από την εφαρμογή των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΕΣ (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), κ. Δημοσθένης Ταχταλίδης

11:35 -11:55

Νέος αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022. Παρουσίαση των καθεστώτων ενίσχυσης

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας, κ. Αναστάσιος Ζαφειρίδης

11:55-12:15

Εφαρμογή των Αναπτυξιακών Νόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Καθεστώτα Ενισχύσεων των Περιφερειών Ν. 4887/2022

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δημήτριος Σταθόπουλος

12:15-12:35

Το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 – Παρουσίαση του προγράμματος Αν. Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής Π.Δ.Μ, κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος

12:35-12:55

Επενδυτικές ευκαιρίες στη Μεταλιγνιτική Εποχή της Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΔΜ Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

COFFEE BREAK 12:55-13:20

Β’ Μέρος

13:20 -14:00

Διαδραστική συζήτηση, Τοποθετήσεις, Προτάσεις, Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Παρουσία των στελεχών του ΥΠΕΣ και της ΠΔΜ

Ημερίδα - Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και επενδυτικές ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», την Τετάρτη 25 Μαΐου 11:00 - 14:00 στην Αίθουσα Κων/νος Καραμανλή στη ΖΕΠ - Κοζάνη Ημερίδα - Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και επενδυτικές ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», την Τετάρτη 25 Μαΐου 11:00 - 14:00 στην Αίθουσα Κων/νος Καραμανλή στη ΖΕΠ - Κοζάνη (Πρόγραμμα)

Συνημμένα:

Η πρόσκληση για την Ημερίδα – Ανοιχτή εκδήλωση: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και επενδυτικές ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», την Τετάρτη 25 Μαΐου 11:00 – 14:00 στην Αίθουσα Κων/νος Καραμανλή στη ΖΕΠ – Κοζάνη

Ημερίδα - Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και επενδυτικές ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία», την Τετάρτη 25 Μαΐου 11:00 - 14:00 στην Αίθουσα Κων/νος Καραμανλή στη ΖΕΠ - Κοζάνη (Πρόσκληση)