Οι μετά ενστάσεων καταστάσεις πληρωμής Βιολογικής Γεωργίας έτους 2012

Βιολογική Γεωργία

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

(κτίριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης – 1ος όροφος) οι μετά ενστάσεων καταστάσεις πληρωμής Βιολογικής Γεωργίας έτους 2012 (ΠΕ Κοζάνης) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.