Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, βάσει του άρθρου 178 Ν.3852/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τα μέλη των φορέων ως εξής:

1.Τον κ. Χονδροκώστα Αλέξανδρο ως εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Κοζάνης (ΕΚΝΚ) – Τμήμα της Γ.Σ.Ε.Ε., με αναπληρωτή του τον κ. Καραγιαννίδη Σωφρόνιο

2.Τον κ. Λιούλιο Αντώνιο ως εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Ταρτόρα Θωμά

3.Τον κ. Μπακούρο Ιωάννη ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά του την κα Σαμαρά Ελπίδα

4.Τον κ. Μετόκη Κωνσταντίνο ως εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, με αναπληρωτή του τον κ. Κύρινα Αντώνιο

5.Τον κ. Μαρδίρη Θεόδωρο ως εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά του την κα Ζυγούρη Έλενα

6.Τον κ. Μιχελάκη Βασίλειο ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του τον κ. Γαζή Δημήτριο

7.Τον κ. Κακάλη Αθανάσιο ως εκπρόσωπο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., με αναπληρώτριά του την κα Κομματά Αικατερίνη

8.Τον κ. Παπαδημητρίου Ευστράτιο ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά του την κα Γκορτσούλη Σοφία

9.Τον κ. Μήτσκα Μιχαήλ ως εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του τον κ. Καλαμαρα Γεώργιο

10.Τον κ. Μαυροματίδη Δημήτριο ως εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του τον κ. Σαπαλίδη Σταύρο

11.Τον κ. Σιδηρόπουλο Αναστάσιο ως εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, με αναπληρωτή του τον από τον κ. Γκίνη Ιωάννη

12.Τον κ. Φιλιππίδη Κωνσταντίνο ως εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α, με αναπληρωτή του τον κ. Θωμαϊδη Χρήστο

13.Τον κ. Κούτσιανο Βασίλειο ως εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας (ΠΟΑμεΑ ΔΜ), με αναπληρωτή του τον κ. Καφτεράνη Ευάγγελο

14.Τον κ. Παπαϊωάννου Χρήστο ως εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών, με αναπληρωτή του τον κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνο

15.Τον κ. Κακαγιάννη Κωνσταντίνο ως εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, με αναπληρωτή του τον κ. Βακόπουλο Παναγιώτη

16.Τον κ. Σαμαρά Νικόλαο ως εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

17.Την κα Γιαγλόγλου Κυριακή ως εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, με αναπληρώτριά της την κα Μπουργανού Βασιλική

18.Τον κ. Νάνη Λυκούργο ως εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Μουμουλίδη Ιωάννη

19.Τον κ. Πανταζή Ευάγγελο ως εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, με αναπληρωτή του τον κ. Βαϊνά Ιωάννη

20.Τον κ. Καραταγλίδη Χαράλαμπο ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Καστοριάς, με αναπληρωτή του τον κ. Γκιάτα Φαίδωνα

21.Τον κ. Σαπαλίδη Σάββα ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Πάνο Απόστολο

22.Τον κ. Μαχαιρά Βασίλειο ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Γρεβενών, με αναπληρωτή του τον κ. Καραφυλλίδη Ανέστη

23.Τον κ. Μιχαηλίδη Ιωάννη ως εκπρόσωπο του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε., με αναπληρωτή του τον κ. Αννουλίδη Κωνσταντίνο

24.Τον κ. Κοσμίδη Δημήτριο ως εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, με αναπληρωτή του τον κ. Μπλέτσα Ιωάννη

25.Τον κ. Σάββα Νικόλαο ως εκπρόσωπο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, με αναπληρωτή του τον κ. Τζουμερκιώτη Γρηγόριο

26.Τον κ. Μιχαηλίδη Ιορδάνη ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά του την κα Τούσινα Βασιλική

27.Τον κ. Πλακεντά Παναγιώτη ως εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του τον κ. Βακόπουλο Παναγιώτη

28.Τον κ. Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνο ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης

29.Την κα Γκούπα Ελένη ως εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή της τον κ. Κοεμτζόπουλο Δημήτριο

30.Τον κ. Δημητρόπουλο Χρήστο ως εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, με αναπληρωτή του τον κ. Καγιόγλου Αχιλλέα.

Και από 10 πολίτες (1/3 των εκπροσώπων των φορέων), οι οποίοι προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των πολιτών που υπέβαλαν Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, ως εξής:

1.Βασιλειάδης Γεώργιος

2.Δημητριάδης Θωμάς

3.Εμμανουηλίδου Θεοδώρα

4.Κατσιαντώνης Γεώργιος

5.Μακρής Γεώργιος

6.Νικολαϊδης Ισαάκ

7.Ρήγας Δημήτριος

8.Σεμερτζίδου Καλλιόπη

9.Τσιουκαρδάνης Νικόλαος

10.Φασνάκης Κωνσταντίνος

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου.

Στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλούνται και συμμετέχουν υποχρεωτικά με δικαίωμα λόγου ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο.

Επίσης είναι δυνατόν να καλούνται και να παίρνουν το λόγο, ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα, οι δήμαρχοι της περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια, των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια και ο περιφερειακός διαμεσολαβητής.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης:

α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.

γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.

ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και μία φορά τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον πρόεδρο της επιτροπής είτε από τους φορείς είτε από τους πολίτες που συμμετέχουν στην επιτροπή στο σύνολό τους και διατυπώνει τη γνώμη της για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η σύγκλησή της γίνεται με πρόσκληση του προέδρου της, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Η γραμματειακή υποστήριξη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και τηρούνται πρακτικά. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει, ύστερα από συζήτηση, τη γνώμη της, στην οποία αναγράφονται όλες οι γνώμες των μελών της.

Με πρόταση οποιουδήποτε μέλους της επιτροπής και εφόσον αυτή εγκριθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών της, μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και, με μέριμνα του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.

Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους.

Συνημμένα:

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης με α/α 308/20 και ΑΔΑ: 9Κ837ΛΨ-Τ75