Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής

Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Tακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη