Αντιπεριφερειάρχης Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης

Αντιπεριφερειάρχης Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης ο κ. Στέργιος Κιάνας