Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη