Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας

Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας η κ. Ευφροσύνη Ντιό

Ευφροσύνη Ντιό