Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας

Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας ο κ. Ηλίας Τοπαλίδης