Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ο κ. Γεώργιος Μαργαρίτης

 

Γεώργιος Μαργαρίτης - Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας