Αντιπεριφερειάρχης Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης

Αντιπεριφερειάρχης Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης ο κ. Βαβλιάρας Γεώργιος

Βαβλιάρας Γεώργιος