Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης 12/20 για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ, ποσού 29.997,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διευκρινήσεις

Διευκρινίζουμε ότι στην διακήρυξη 12/20 με αριθμ. πρωτ. 91797/27/2020 και αριθμ ΕΣΗΔΗΣ 94316 του «Aνοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ» για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΠΔΜ στην ομάδα 3 οι ποσότητες των ειδών είναι όπως ο παρακάτω πίνακας:

ΟΜΑΔΑ 3: Προμήθεια υλικών γραφείου και  βιβλιοδεσία

α/α Περιγραφή Στοιχείο Μονάδα Ποσό-τητα τιμή Δαπάνη
1 Σετ γραφείου δερματίνη  5 τεμαχίων 30192700-8 Τεμάχιο 1 53,40 53,40
2 Αριθμομηχανή 12ψηφία 30192700-8 Τεμάχιο 2 3,13 6,26
3 Διαφάνειες Α4 για πλαστικοποίηση Πάχος 125 MIC 30192700-8 Τεμάχιο 1 6,14 6,14
4 Διαφάνειες βιβλιοδεσίας PVC (BIND COVER) Πάχος 18 MIC 30192700-8 Τεμάχιο 3 3,79 11,36
5 Σφραγίδα αυτόματη & αυτομελανούμενη, διάσταση χαρακτήρων 3mm & κόστος κατασκευής 4 σειρών 30192700-8 Τεμάχιο 3 14,00 42,00
6 Σφραγίδα αυτόματη τύπου COLOP 40 & κόστος κατασκευής 4 σειρών 30192700-8 Τεμάχιο 5 14,00 70,00
7 Σπιράλ βιβλιοδεσίας no 16 30192700-8 Κουτί των 100 τεμ 2 2,40 4,80
8 CD-R  700 MB, 52x, cake 30192700-8 Τεμάχιο 2 3,68 7,37
9 DVD±R  4.7 GB, ταχ. εγγρ. 16x, cake 30192700-8 Τεμάχιο 3 4,50 13,50
10 DVD±R  4.7 GB, ταχ.  εγγρ. 16x, InkJet- Printable  glossy 30192700-8 Τεμάχιο 3 6,44 19,33
11 DVD+R  8.5 GB Double Layer, ταχύτητα εγγρ. 8x, cake 30192700-8 Τεμάχιο 1 29,26 29,26
12 DVD+R  8.5 GB Double Layer, ταχύτητα εγγρ. 8x, InkJet-Printable (glossy) 30192700-8 Τεμάχιο 2 2,15 4,30
13 BD-R Blu Ray 25 GB,  ταχύτητα εγγρ. 4x, case 30192700-8 Τεμάχιο 2 1,94 3,89
14 Memory stick USB-2 8 GB+ 30192700-8 Τεμάχιο 10 4,50 45,01
15 Memory stick USB-2 16 GB+ 30192700-8 Τεμάχιο 10 4,50 45,01
16 Κόστος Βιβλιοδεσίας σελίδας Α4 σε σπιράλ  με πλαστικές διαφάνειες στα εξώφυλλα 30192700-8 Τεμάχιο 10 0,70 7,00
17 Κόστος Βιβλιοδεσίας σελίδας Α4 θερμοκόλληση 30192700-8 Τεμάχιο 10 0,60 6,00

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού

 

Κωτούλας Βασίλειος

Συνημμένα:

Η διακήρυξη 12/2020 Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 94316

diakirixi12-2020-promitheia-grafikis-ylis-kozani