Διαβούλευση ΣΜΠΕ Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας λογότυπο

Διαβούλευση ΣΜΠΕ Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας  διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η διαδικασία έγκρισης της ΣΜΠΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αποτελεί απαραίτητο βήμα για την τελική έγκριση και υλοποίηση του ΠΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.

Η διαβούλευση διεξάγεται από το ΥΠΕΝ. Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στη διαβούλευση κάντε

κλικ εδώ

Για να λάβετε το κείμενο της ΣΜΠΕ του ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ