Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας λογότυπο

Διαβούλευση ΣΜΠΕ Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών ΠΠΑ 2021-25

Διαβούλευση ΣΜΠΕ Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από 7-10-2021 μέχρι 6-11-2021.

Η διαδικασία έγκρισης της ΣΜΠΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αποτελεί απαραίτητο βήμα για την τελική έγκριση και υλοποίηση του ΠΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.

Η διαβούλευση διεξάγεται από το ΥΠΕΝ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους εγγράφως, στη διεύθυνση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Γ
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73 

ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr 

από 7-10-2021 μέχρι 6-11-2021.

Για να λάβετε το κείμενο της ΣΜΠΕ του ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ