Πίνακας συντεταγμένων τεμαχίου 28.874 τ.μ.

Πίνακας συντεταγμένων τεμαχίου 28.874 τ.μ.