Τηλεφωνικός Κατάλογος Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, Κοζάνη 50 132)

Τηλεφωνικό Κέντρο: 24610 49860
Fax: 24610 49861, 24610 25288Γενικός Αστυνoμικός  Διευθυντής :24610-49888,Υπασπιστής: 24610-49889

Fax: 24610 28366, 2131527766

Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων

2461049860 – 2461037331

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος: 24610 54450
– Εργαστήρια:24610 54452

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Ευαγγελιστρίας 34, Γρεβενά 51 100)
Τηλεφωνικό Κέντρο :24620 87880, Fax: 24620 87885

Διευθυντής: 24620 22508, 87850

Υποδιευθυντής:24620 87852

Υπασπιστής :24620 22066, 2462087867
– Fax:24620 85508

Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων
– Προϊστάμενος:24620 87864
– Προσωπικό:24620 87868
– Φαξ:24620 87891

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος : 24620 87881, 28771
– Γραφείο Εγκ. Ερευνών-προσωπικό : 24620 87887-8

Κέντρο Άμεσης Δράσης-Τηλεφωνικό Κέντρο
-Αξ/κος Υπηρεσίας : 24620 87867, 22066
-Κέντρο R/T : 24620 87880, 22100
-Fax : 24620 87885

Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α Γρεβενών (Μητροπόλεως 4, 51100) : —

Δεν διαθέτει τηλεφωνική σύνδεση

 

Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Γρεβενών (Μητροπόλεως 4, 51100)

Τηλ.: 24620 85447

Fax : 24620 85447

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Μητροπόλεως 4, ΤΚ 511 00 Γρεβενά)
– Διοικητής: 24620 87851 – Fax: 24620 80318
– Υποδιοικητής: 24620 87890
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 87894
– Γραφείο Προανακρίσεων: 24620 87892
– Γραμματεία: 24620 87877
– Δακτυλογράφος: 24620 87899
– Αρχείο: 24620 87898
– Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου: 24620 87896

 

Γραφείο Διαχείρισης Μετανάστευσης Γρεβενών

(Τ.Κ. 511 00 Κρανιά)

– Διοικητής : 24620 86285
– Γραμματεία : 24620 86284
– Fax : 24620 86285
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Μητροπόλεως 4, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά)
– Διοικητής: 24620 22507
– Υποδιοικητής: 24620 87879
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 87859, 80319
– Γραφείο Αξιωματικών: 24620 87895
– Γραμματεία: 24620 87869
– Δακτυλογράφος: 24620 87869
– Αρχείο: 24620 87857
– Γραφείο Ταυτοτήτων:24620 87878 – Fax.: 24620 87879
– Γραφείο Αλλοδαπών:24620 87853

– Γραφείο Ο.Π.Κ.Ε: 24620 87893 – Fax: 24620 80318
– Fax.: 24620 87879

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Ευαγγελιστρίας 34, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά)
– Διοικητής: 24620 87860 Fax: 24620 80320
– Υποδιοικητής: 24620 87863
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 87862
– Γραμματεία: 24620 87861
– Δακτυλογράφος – Αρχείο: 24620 87863
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(Τ.Κ. 512 00 Δεσκάτη)
– Διοικητής: 24620 31443
– Γραμματεία: 24620 31111
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 31111

– Γραφείο Διαχείρισης Μετανάστευσης: 2462032940
– Fax: 24620 31443 – 32941
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
(Τ.Κ. 511 00 Πολυνέρι)
– Διοικητής:24620 81357
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 81357

– Γραφείο Διαχείρισης Μετανάστευσης: 24620 22366
– Fax: 24620 81357 – 24620 22155

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(Τ.Κ. 511 00 – Κρανιά)
– Διοικητής : 24620 86285
– Γραμματεία : 24620 86284
– Fax : 24620 86285

 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)

(Μ. Αλεξάνδρου 83, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά) – Έχει ανασταλεί η λειτουργία του

– Τηλεφωνικό Κέντρο : 24620 23333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)

 

Τηλεφωνικό Κέντρο : 24670 21510 , Fax:24670 83614

Διευθυντής: 24670 83214 , 24670 21537, Fax:24670 83614

Υπασπιστής: 24670 83216, 24670 21536, Fax:24670 21542

Α΄Υποδιευθυντής:24670 21541, 24670 83812

Β΄Υποδιευθυντής:24670 83230

Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων
– Προιστάμενος : 24670 21512
Fax: 24670 83543

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος :24670 21553-4,83390
– Εξερευνητές:24670 21553-4
– Δακτυλοσκοπήσεις:24670 21558

Κέντρο Άμεσης Δράσης-Τηλεφωνικό Κέντρο
Αξιωμ.Υπηρεσίας – Κέντρο R/T:24670 22100 , 24670 21510

Fax : 24670 83614, 24670 21566

Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α : 24670 21529

Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Καστοριάς (Γράμμου 25, 52100):24670 81240

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)
– Διευθυντής : 24670 83616 , 24670 21519
– Υποδιευθυντής:24670 21544
– Γραφείο Αξιωματικών:24670 21543
– Αξιωματικός Υπηρεσίας : 24670 21520, 24670 21522, fax-24670 83322
– Γραμματεία:24670 21520, 24670 21527
– Θέματα Δημόσιας – Κρατικής Ασφάλειας:24670 21544
– Γραφείο Αλλοδαπών:24670 21524,24670 21550
– Αρχείο:24670 21524
– Γραφείο Ταυτοτήτων:24670 21533
Φαξ:24670 83322

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)
– Διοικητής:24670 83748 ,24670 21552
– Αξ/κός Υπηρεσίας-Γραμματεία: 24670 21557
– Γραφείο Αξιωματικών -Προανακρίσεις:24670 21551
– Δακτυλογράφος -Αρχείο:24670 21556
Fax:24670 83748
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)
– Διοικητής: 24670 21516, 83422
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24670 21521
– Γραμματεία:24670 21555
– Γραφείο Αξιωματικών:24670 21517
– Δημόσιος Κατήγορος:24670 21515
– Αρχείο:24670 21518
Fax:24670 83422

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)
– Διοικητής:24670 83500 , 21547
– Αξ/κός Υπηρεσίας-Γραμματεία: 24670 21523
– Γραφείο Αξιωματικών -Προανακρίσεις:24670 21548, 21549
– Δακτυλογράφος -Αρχείο:24670 21559
Fax:24670 83500

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
(ΠΛ.Βογιατζάκη, Τ.Κ. 522 00)
– Διοικητής:24670 42222
– Αξ/κός Υπηρεσίας:24670 42211
– Γραμματεία:24670 42211
– Γραφείο Αλλοδαπών-Ταυτοτήτων:24670 42214
Fax:24670 42235

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
(Νεστόριο, ΤΚ 520 51)
– Διοικητής:24670 31205
– Αξ/κός Υπηρεσίας:24670 31218
Fax:24670 31205

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
(Μεσοποταμία, Τ.Κ. 520 50)
– Διοικητής:24670 61142
– Γραμματεία:24670 61138
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24670 61743
Fax:24670 61142
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
(Ν.Οικισμός Κορεστείων 520 55)
– Διοικητής:24670 83403
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24670 83657
Fax:24670 83403

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
(Νεστόριο, 520 51)
– Διοικητής:24670 31059
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24670 31061
Fax:24670 31061

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, Κοζάνη 50 132)
Διευθυντής 24610 22000 , 49862

Υπασπιστής 24610 22001, 49863, 24610 49880

Α΄Υποδιευθυντής:24610 21038, 24610 49861

Β΄Υποδιευθυντής:24610 49865

Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων
– Προιστάμενος Έκδοσης Διαβατηρίων :24610 26220,49883
– Fax: 24610 25288 ,24610 24976

Κέντρο Άμεσης Δράσης R/T (100)-Διαβιβάσεις Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλεφωνικό Κέντρο:24610 49860, *100*, 24610 29100
Fax: 24610 49861, 24610 25288

Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Κοζάνης (Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου, 50132): 26410 37777

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου  50132, Κοζάνη)
– Διοικητής :24610 24411, 54425,Fax:24610 24411
– Υποδιοικητής:24610 54426
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24610 54420
– Βοηθός Αξιωμ/κού Υπηρεσίας:2461054457
– Γραμματεία:24610 54421 ,Fax:24610 54424
– Δακτυλογράφος:24610 54422
– Αρχείο :24610 54423
– Θέματα Αγορανομίας -Επιδόσεις:24610 54427
– Γραφείο Προανακρίσεων -Βαθμοφόροι:24610 54428
– Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου:24610 54429
– Φρουρά Πύλης:24610 54456
– Κρατητήρια:24610 54454
Fax:24610 54424

 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου  50132, Κοζάνη)
– Διοικητής:24610 23454,54435
– Υποδιοικητής:24610 54436
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24610 54430
– Γραμματεία:24610 54431
– Aρχείο:24610 54432
– Γρ. Ναρκωτικών:24610 54433
– Γραφείο Ταυτοτήτων: 24610 54437
– Γραφείο Αλλοδαπών: 24610 54438
– Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας: 24610 54439
Fax:24610 54434

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου  50132, Κοζάνη)
– Διοικητής: 24610 23342,54445
– Υποδιοικητής: 24610 23142, 54446
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24610 23142, 54440
– Γραμματεία: 24610 54441
– Δακτυλογράφοι:24610 54442
– Αρχείο: 24610 54443
– Γραφείο αδειών Μοτ-των: 24610 54448
– Γραφείο Φωτογραφικού RADAR: 24610 54447
– Γραφείο Παραβάσεων -Πινακίδων: 24610 54449
Fax: 24610 54444

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
(117 Εθνομαρτύρων 60, Τ.Κ. 505 00 Σέρβια)
– Διοικητής: 24640 21492
– Αξ/κός Υπηρεσίας κ΄Fax: 24640 23333
Fax:24640 21492

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΒΟΪΟΥ (Τ.Κ. 503 00, Σιάτιστα)
– Διοικητής:24650 21208
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24650 21111
– Γραμματεία: 24650 21111
Fax:24610 21111

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ
(Τσοτίλι 502 02)
– Διοικητής: 24680 32846
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24640 32666,
– Fax:24680 32666

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής: 24630 24777, 55416
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55422, 23333
– Γραμματεία:24630 55417
– Δακτυλογράφοι :24630 55418
– Αρχείο:24630 55419
– Δημόσιος Κατήγορος:24630 55420
– Θέματα Αγορανομίας:24630 55421
– Γραφείο Επιδόσεων:24630 55446
– Φρουρά καταστήματος:24630 55448
– Λέσχη:24630 55447
– Fax:2463021111ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής:24630 55412
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55427
– Γραμματεία:24630 55425
– Δακτυλογράφοι – Αρχείο:24630 55426
– Γραφείο Oπλων: 24630 55424
– Γραφείο Δημ. Ασφάλειας:24630 55423
– Γραφείο Ταυτοτήτων:24630 55428
– Γραφείο Αλλοδαπών:24630 55429
– Fax:24630 23990
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος :2463055443
– Γραφείο Εξερευνητών:24630 55444ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής: 24630 55430
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55434-5
– Γραμματεία:24630 55431
– Δακτυλογράφοι – Αρχείο:24630 55432
– Γραφείο Προανακρίσεων:24630 55435
– Γραφείο Αδειών Μοτ-των:24630 55433
– Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης:24630 55437-8
– Fax:24630 54547

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
(Τραπεζούντος 57, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής:24630 53868, 24630 55439
– Υποδιοικητής:24630 55440
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55411
– Γραμματεία:24630 55441  Fax:24630 53868, 24630 55439
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ  ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
– Tηλ: 24683 50125
– Fax: 24683 50126

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
– Tηλ: 24643 50312
– Fax: 24643 50302

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Ιωάννου Τρύπη 1, Φλώρινα 531 00)
Τηλεφωνικό Κέντρο : 23850 22100, 23850 44200
Fax: 23850 22201Διευθυντής: 23850 44211 ,23850 45690Υπασπιστής: 23850 44210

Α΄Υποδιευθυντής:23850 44201

Β΄Υποδιευθυντής: 23850 44202

Γ΄Υποδιευθυντής: 23850 44203

Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων
– Προιστάμενος :23850 44217
Fax:23850 44216

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος :23850 44209

Κέντρο Άμεσης Δράσης -Τηλεφωνικό Κέντρο
Αξιωμ.Υπηρεσίας – Κέντρο R/T : 23850 44200, 22100,
Fax : 23850 22201
Τηλεφωνικό Κέντρο : 23850 22100, 23850 44200
Fax: 23850 22201

Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Φλώρινας (Ιωάννη Τρύπη 1, 53100):23850 44238, 29190

Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α Φλώρινας (Ιωάννη Τρύπη 1, 53100):23850 23083

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Ιωάννου Τρύπη 1, Φλώρινα 531 00)
– Διοικητής: 23850 44231, Fax: 23850 23083
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 44230,
– Γραμματεία:23850 44232,
– Αρχείο: 23850 44233
– Δημόσιος Κατήγορος:23850 44234
Fax.Εσωτερικό: 23850 44231,23850 23083

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Ιωάννου Τρύπη 1, Φλώρινα 531 00)
– Διοικητής κ΄φαχ: 23850 44222, ,Fax: 23850 44223
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 44221
– Γραμματεία:23850 44220,44224
– Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας:23850 44225
– Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας:23850 44226, 44229
– Γραφείο Αλλοδαπών: 23850 44229
– Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών:23850 44228
– Γραφείο Ταυτοτήτων: 23850 44227,Fax.:23850 44227, 2385029502
– Fax:23850 28529 , 23850 44223

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Ιωάννου Τρύπη 1, Φλώρινα 531 00)
– Διοικητής: 23850 22111, 44241,,fax: 23850 22111
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 44244,
– Γραμματεία:23850 44240, 44242,
– Αρχείο: 23850 44242,
– Γραφείο Έκδοσης Αδειών Μοτ-των:23850 44243 ,
– Fax:23850 28529

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
(530 77)
– Διοικητής: 23850 51202,
– Γραμματεία:23850 51203
– Αξ/κός Υπηρεσίας : 23850 51203
Fax: 23850 51203

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
(532 00)
– Διοικητής: 23860 22333
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23860 22222 ,
– Γραμματεία:23850 23121
Fax: 23860 22333

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΒΕΥΗΣ
(530 74)
– Διοικητής:23850 81201
– Γραμματεία: 23850 81223
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 81223
Fax: 23850 81223

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
(531 76)
– Διοικητής κ΄Fax:23850 45894,46020
– Γραμματεία: 23850 45809
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 45809
– Fax:23850 45894

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΗΣ
(531 00)
– Διοικητής κ΄Fax:23850 45562
– Γραμματεία: 23850 45557
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 45557
– Fax:23850 45562

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΕΤΟΥ
(53200)
– Αξιωματικός Υπηρεσίας:23860 41652
– Fax:2386041651

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
– Διοικητής:23850 92754
– Αξιωματικός Υπηρεσίας:23850 92494, 92424
– Fax:23850 92424

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
– Διοικητής:23850 46748
– Αξιωματικός Υπηρεσίας:23850 48418-9
– Fax:23850 46748

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
(Πύλη Φλώρινας, Τ.Κ. 530 77)
– Διοικητής:23850 46404
– Αξιωματικός Υπηρεσίας:23850 46414
– Fax:23850 46404