Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκόμενων

Εκτύπωση

Προκήρυξη σύμβασης
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ)

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____
Ταχ. Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ Ταχ. κωδικός: 50 100 Χώρα: Ελλάδα (GR)
Σημείο(α) επαφής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) Τηλέφωνο: +30 2461052707Υπόψη: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: l.vasiliadis@pdm.gov.gr Φαξ: +30 2461052685
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: (URL) http://www.pdm.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) _____
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) _____
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) _____

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή :
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκόμενων

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – που αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασής σας ή στις αγορές

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
ΚΟΖΑΝΗ
Κωδικός NUTS: EL531

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη Σύμβασης ΕΕΕΚ10072018

Η Αναλυτική διακήρυξη Προμήθειας οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκόμενων

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail