Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/2-5-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/2-05-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ  ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ.ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

721/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

722/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

723/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23327/360/9-2-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

724/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ 84/17 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Ε ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ<<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ο.4) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΣΕ

725/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π.Δ.Μ. – Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

726/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 11ης Απριλίου 2017, του έργου : ΣΑΕΠ 541 «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθυλάκκου»

727/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης διάθεσης πίστωσης ποσού 78.762,39 ευρώ που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης

728/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανακαίνιση –  Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαϊδας»

729/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κοπή – Καθαρισμό βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών»

730/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου          Π.Ε. Γρεβενών 2017»

731/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών  2017»

732/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών  2017»

733/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς

734/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς»

735/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» Π.Ε. Φλώρινας

736/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» Π.Ε. Φλώρινας

737/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

738/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

739/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Αποκατάσταση διαμόρφωση αύλειου χώρου της Π.Ε. Φλώρινας»

740/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Αποκατάσταση διαμόρφωση αύλειου χώρου της Π.Ε. Φλώρινας»

741/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας» Π.Ε. Φλώρινας

742/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας» Π.Ε. Φλώρινας

743/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Επισκευή Φωτισμού κόμβων Επ. Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

744/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου : «Επισκευή Φωτισμού κόμβων Επ. Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

745/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016»

746/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου: «Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016»

747/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο:  «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας»

748/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης  του έργου: «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας»

749/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης δαπάνης ποσού 850,00 ευρώ που αφορά λήψη μετρήσεων των οργάνων ελέγχου στο έργο «Φράγμα Σισανίου» εκτίμηση της κατάστασης του Φράγματος και υποβολή έκθεσης της Π.Ε. Κοζάνης

750/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ η μη, της με απευθείας ανάθεση προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες εργασιών επούλωσης λάκκων σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας για το έτος 2017, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς

751/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ η μη, εισήγησης για την με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσίας κλπ.) διαφόρων εντύπων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

752/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ η μη, της με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικών & λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

753/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Νο 9/2017 συνοπτικού διαγωνισμού της 24-4-2017 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2017

754/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας για το έτος 2017»

755/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή –Συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης»

756/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπό προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες επούλωσης λάκκων σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2017

757/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (16)μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

758/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

759/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

760/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης στην πόλη της Κοζάνης τηn ΤΡΙΤΗ 9 Μαΐου 2017

761/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών – προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

762/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών – προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

763/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών – προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

764/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών – προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

765/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών – ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

766/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης προμήθειας αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών

767/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

768/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

769/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

770/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

771/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 5ου Διεθνούς RALLY GREECE OFFROAD 2017 με τον σύλλογο μηχανοκίνητου αθλητισμού Άτλαντας, που θα διεξαχθεί στην Π.Ε. Φλώρινας στις 1-4/6/2017

772/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 << Η ΚΡΑΥΓΗ >>, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις 2 έως 9 Ιουλίου 2017

773/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων,  Θεατρικής Παράστασης <<Γυναίκα της Ζάκυνθος>>, της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας στις 19 και 20 Μαϊου 2017, στην αίθουσα <<Θεόδωρος Αγγελόπουλος>> στη Φλώρινα

774/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Καρυπίδου Μαρίας

775/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

776/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

777/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

778/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

779/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

780/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

781/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 8ου Ζήσειου Αγώνα Δρόμου

782/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

783/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της αριθμ. 713/2017 απόφασης της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον α/α 2 του πίνακα

784/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Π.Ε. Γρεβενών επί της ενστάσεως της εταιρείας SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

785/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της 1ης ημερίδας για την Ειδική Αγωγή στη Δυτική Μακεδονία με θέμα:  «Ειδική Αγωγή, Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία»

786/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας με θέμα:  «ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», στις 26 και 27 Μαΐου 2017 στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας»

787/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο:  «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας (Διαμόρφωση τεχνικού στο Καταφύγι Κοζάνης)»

788/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο:  «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του επαρχιακού οδικού δικτύου με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

789/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 3/5/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail