Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ, για τα τμήματα 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

  1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2017-2018 Στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για τα τμήματα 1 Κοζάνη και  6 Σέρβια.
  2. Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την απόφαση 218/17/23-08-2017 μετά τη με αριθμό 71/2017 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. Οι όροι της διαπραγμάτευσης  που εγκρίθηκαν με την 1944/2017/06-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναρτήθηκαν στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας (έδρα) και στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη ΖΕΠ Κοζάνης.
  3. Ο προϋπολογισμός των δύο τμημάτων είναι 451.860,00 πλέον ΦΠΑ.
  4. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Μ (έδρα) την Πέμπτη, 21  Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ

 

Κοζάνη,   12 – 09- 2017

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

Συνημμένα:

Οι όροι διαπραγμάτευσης

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail