Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς»

Εκτύπωση

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δη η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  για την προμήθεια, «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς», (CPV– 34521000) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 380.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια προβλέπει την αγορά πλωτού πολυμηχανήματος για τη διαχείρισητης υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνων) που θα επιχειρεί εντός της λίμνης Καστοριάς το οποίο κατά την παραλαβή του θα φέρει ανεστραμμένο κάδο εκσκαφής στον υδραυλικό βραχίονα που θα διαθέτει και ο οποίος θα έχει την υποδομή να δεχθεί σε μελλοντικό χρόνο διάφορες κεφαλές εργασίας (δαγκάνα, αχιβάδα, αντλία αναρρόφησης, κ.τ.λ.).

Οι βασικές λειτουργίες του θα είναι:

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη 3/2017

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail