Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Συγκροτούμε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορίζουμε ως μέλη:

 1. Τον Θεόδωρο Καρυπίδη, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Παύλο Τσότσο, Περιφερειακό Σύμβουλο.
  2. Τη Μαρία Καρυπίδου, Περιφερειακή Σύμβουλο, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Αλίκη Γρηγοριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλο.
  3. Τη Θεοπίστη Κρυσταλλίδου, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας και εκπρόσωπο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά της τη Ραφαέλλα-Βασιλική Βακουφτσή, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Κοζάνης και εκπρόσωπο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
  4. Τη Θεοδώρα Γούλιαρου, συμβολαιογράφο, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Ελένη Σαββίδου, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
  5. Την Αλέκα Καρυπίδου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γυναικών Κοζάνης, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την Κωνσταντινιά Μπουρλή-Καραμανίδου, εκπρόσωπο του Προοδευτικού Συλλόγου Κυριών Καστοριάς.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Μεριμνά και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.
  2. Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
  3. Εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο την ένταξη έργων στις Σ.Α.Ε.Π. που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντίνα Μπαλιάμη του Γεωργίου.

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής είναι τετραετής.

Διαβάστε την απόφαση συγκρότησης της περιφερειακής επιτροπής ισότητας των δύο φύλων

Δείτε την αναλυτική κατάσταση των μελών εδώ