Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κάτανας Ηλίας

Αντιπρόεδρος: Στεργιούλης Παναγιώτης

Τακτικά Μέλη

 1. Γιώργος Αντωνιάδης
 2. Κωνσταντίνος Καναβός
 3. Αμαλία Κούσκουρα
 4. Ιωάννης Γιάτσιος
 5. Δημήτρης Σαββόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Αντώνης Δασκαλόπουλος
 2. Κυριάκος Ιωαννίδης
 3. Ηλίας Κάτανας
 4. Γιώργος Χριστοφορίδης
 5. Σωτήρης Βόσδου
 6. Γιώργος Μαργαρίτης