Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η σειρά εκλογής των τακτικών μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, διαμορφώθηκε, ως εξής:

 1. Κούσκουρα Αμαλία
  2. Καρυπίδου Μαρία
  3. Παναγιωτίδου Ελισσάβετ
  4. Γιαννόπουλος Γρηγόριος
  5. Χριστοφορίδης Γεώργιος
  6. Ζήδρου – Γρηγοριάδου Αλίκη
  7. Κάτανας Χαρίσιος
  8. Βόσδου Σωτήριος
  9. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

Η σειρά εκλογής των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, διαμορφώθηκε, ως εξής:

 1. Κιοσές Ιωάννης
  2. Κάτανας Ηλίας
  3. Κώττας Παναγιώτης
  4. Καρακασίδης &ημήτριος
  5. Καλαϊτζόπουλος Ματθαίος
  6. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
  7. Σαββόπουλος &ημήτριος
  8. Βήττας Ιωάννης
  9. Θεοδώρου Θεόδωρος

Επισημαίνεται ότι, η αντικατάσταση των τακτικών μελών της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας από αναπληρωματικά μέλη θα γίνεται κατά προτεραιότητα από αντίστοιχα μέλη, προκειμένου να μην ανατρέπεται η σχέση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 6 προς 3

(Πρακτικό 18 Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου υτικής Μακεδονίας).