Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής

Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Tακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
1. Αντωνιάδης Γεώργιος
2. Ιωαννίδης Κυριάκος
3. Γιαννόπουλος Γρηγόριος
4. Γέρου Κωνσταντίνος
5. Θεοδουλίδης Νεοκλής
6. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
7. Ζήδρου – Γρηγοριάδου Αλίκη
8. Σαπαλίδης Σάββας
9. Κανδύλη – Μυκωνιάτη Αγνή
1. Κάτανας Ηλίας
2. Χριστοφορίδης Γεώργιος
3. Θεοδώρου Θεόδωρος
4. Βάσος Πασχάλης
5. Στεργιούλης Παναγιώτης
6. Μουμουλίδης Θεμιστοκλής
7. Ζεμπιλιάδου Γεωργία