Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας – Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας – Περιβάλλοντος και Μεταφορών ο κ. Κωνσταντίνος Γέρου.

Κωνσταντίνος Γέρου