Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού

Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ο κ. Παύλος Τσότσος.