Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης ο κ. Νικόλαος Λυσσαρίδης.