Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ο κ. Αντώνης Δασκαλόπουλος.

Αντώνης Δασκαλόπουλος