Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος η κ. Καλλιόπη Κυριακίδου.

Κάλυ Κυριακίδου