Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Διεύθυνση ESTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εκτύπωση
Σύμφωνα με το Α.Π.5062/11.07.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την υπό στοιχεία COM/TA/ESTAT/18/AD8 προκήρυξη για την πρόσληψη δώδεκα (12) διοικητικών

υπαλλήλων σε επίπεδο AD8 στην Eurostat, στον τομέα των εθνικών λογαριασμών, του ισοζυγίου πληρωμών, των τιμών και της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος των στατιστικών δημοσίων οικονομικών.
Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail