Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Εκτύπωση
Σύμφωνα με το Α.Π. 3409/11-05-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                     ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                         ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ECHA/TA/2017/003 Temporary agent (M/F) Accounting 12.06.2017 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
                                              Officer (AD 09)
                            ECHA/CA/II/2017/003 Contract agent 14.06.2017 (ώρα Ελσίνκι 12:00)
                             (MF) Registration Assistant (short- term)
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail