Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (18-5-2017)

Εκτύπωση
Σύμφωνα με το Α.Π. 3298/8-5-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στηνΕ.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ           ΘΕΣΗ                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ INEA/2017/CA/FGII/18 Logistical & Document Management Assistant 12.05.2017 ΙΝΕΑ/2017/TA/AD5/20 Assistant to the Director 15.05.2017 ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/22 Legal Advicer                                                                                 29.05.2017
 2ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/23GIS Development Manager 29.05.2017 ΙΝΕΑ/2017/ CA/FGII /24 HR Assistant-Recruitment and Services 29.05.2017 ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/25 IT Development Manager                                                          29.05.2017
ΙΝΕΑ/2017/TA/AD7/21 Senior Project Manager Horizon 2020 Transport 29.05.2017
Πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω θέσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail